Stacja Kontroli

Pic 2

PrzeglądyDo Każdego przeglądu upominek gratis

Za wykonane badania techniczne pojazdów pobierane są opłaty zawarte w poniższej tabeli opłat zgodnej z cennikiem ogłoszonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. (Dz.U. nr 223 poz. 2261 z dn. 14 października 2004 r.).
W przypadku dokonania wpisu do dowodu rejestracyjnego z terminem następnego badania technicznego, od 2004 r. obowiązuje dodatkowo opłata ewidencyjna w wysokości 1 zł (Dz.U. 227 z 2003 r., poz. 2254).


TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW
wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r.
(Dz.U. nr 223 poz. 2261 z dn. 14 października 2004 r.)


1. Okresowe badanie techniczne:(ceny brutto)1.1 0BT - motocykl 62,00 zł

1.2 0BT - samochód osobowy 98,00 zł

1.3 0BT - samochód ciężarowy do 3,5 t d.m.c. 98,00 zł

1.4 0BT - taksówka osobowa lub bagażowa
(za warunki dodatkowe) 42,00 zł

1.5 0BT - pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00 zł

1.6 0BT - pojazd przystosowany do zasilania gazem
(za badania specjalistyczne) 63,00 zł

1.7 0BT - pojazd przystosowany do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00 zł2. Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:


2.1 PSM - skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00 zł

2.2 PSM - ustawienia i natężenia świateł drogowych
i świateł mijania 14,00 zł

2.3 PSM - połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu
koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00 zł

2.4 PSM - toksyczności spalin 14,00 zł

2.5 PSM - poziomu hałasu 20,00 zł

2.6 PSM - geometrii kół jednej osi 36,00 zł

2.7 PSM - działania amortyzatorów jednej osi 14,00 zł

2.8 PSM - wszystkich innych usterek łącznie 20,00 zł3. Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą:


3.1 PBT - motocykl 116,00 zł

3.2 PBT - motorower 116,00 zł

3.3 PBT - samochód osobowy 169,00 zł

3.4 PBT - samochód ciężarowy do 3,5 t d.m.c. 169,00 zł


4. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:


4.1 DBT - określone usterki i warunki techniczne 20,00 zł

4.2 DBT - po wypadku, kolizji drogowej
(badanie specjalistyczne) 94,00 zł

4.3 DBT - dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00 zł5. Pozostałe dodatkowe badania techniczne:


5.1 PDBT - pojazdu zarejestrowanego, w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem
(za badanie specjalistyczne) 114,00 zł

5.2 PDBT - pojazdu, który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00 zł

5.3 PDBT - pojazdu, który ma być używany jako uprzywilejowany
(za warunki dodatkowe) 50,00 zł

5.4 PDBT - pojazdu do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00 zł

5.5 PDBT - pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestrac. 82,00 zł

5.6 PDBT - po naprawie pojazdu, w przypadku odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń na kwotę powyżej 2000 zł 50,00 zł

5.7 PDBT - ustalenie danych pojazdu
niezbędnych do jego rejestracji 60,00 zł

5.8 PDBT - badanie pojazdu sprowadzonego z zagranicy i noszącego ślady uszkodzeń 94,00 zł


6. Sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:


6.1 DWT - prawidłowości przystosowania pojazdu do ciągnięcia przyczepy 35,00 zł

6.2 DWT - dodatkowe warunki techniczne dla pojazdu przeznaczonego do wykonywania czynności na drodze 21,00 zł

6.3 PC - sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od war. techn. 82,00 zł

6.4 PC - pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia 255,00 zł

7.Dodatkowe usługi7.1 Kontrola zbieżności kół 10,00 zł

7.2 Ustawienie zbieżności i ustawienie geometrii kół wybranych modeli samochodów 50,00 zł

Stacja Chwaszczyno

Pic 6

Stacja Kontroli Pojazdów,
Chwaszczyno ul.Gdyńska 72,
poniedziałek-piątek 7:00-20:00,
sobota 7:00-14:00,
Tel.
58 333 50 40.


Pic 7
Terminal płatniczy